Agora Zsuzsanna

Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Bemutatkozás: 

A BTK Pszichológia Doktori Iskolájának hallgatója vagyok, kutatási területem történeti pszichológia. Történelem témában már 2012-ben szereztem egy doktori fokozatot. Doktori  dolgozatomban a történeti pszichológia elméleti és gyakorlati lehetőségeit vizsgáltam meg, egy konkrét példa, a nemzetiszocialista propagandabeszédek érzelemelemzései kapcsán. Mostani kutatásom súlypontját a történeti identitások vizsgálata jelenti. Az Identitás és tudás c. módszertani innováció és a táblajáték tkp. ezen elméleti kutatások egyik lehetséges módszertanát jelenti.

Tanulmányok: 
 1. Agora, Zs. (2018): Kollektív áldozatiság a náci propagandabeszédekben. In: Fülöp Éva, Kővágó Pál (szerk.): A kollektív áldozatiság szociálpszichológiája. Oriold Books, 2018.

 

 1. Agora, Zs. (2018): Remembrance of the Holocaust after 1989. Polin 2018 31, 421-454.

 

 1. Agora, Zs. (2018): Historische Identitäten psychologisch erforschen. In: Ludwig Janus, Winfried Kurth, Heinrich J. Reiß, Götz Egloff (Hg.): Der Wandel der Identitätsstrukturen und Beziehungen im Laufe der Geschichte – gesellschaftliche und politische Prozesse verstehen. Jahrbuch für psychohistorische Forschung 18. Mattes Verlag, ……..

 

 1. Agora, Zs. (2016) Áldozatból agresszor. Náci propagandabeszédek történeti-pszichológiai kontextusban. In: Balogh László Levente–Valastyán Tamás (ed.): Az áldozat reprezentációi. (Representations of Victimhood) Debrecen, DebrecenUniversity Press, 2016. 291–314.

 

 1. Agora, Zs. Rab, V. (2016). Who is mentally ill? Psychiatry and individual in the interwar period in Germany. MTA repozitórium. http://real.mtak.hu/40739/1/Agora%20Rab%20Who%20is%20mentally%20ill%20%281%29.pdf

 

 1. Agora, Zs., Rab, V. (2015): Identitás és lokalitás: egy közösségi táblajáték fejlesztése. Kutatószemináriumi beszámoló. (In English: Identity und Locality: Developing a Community Board Game. Research Seminar Report.) In: Horizontok (2). A pedagógusképzés reformjának folytatása. Autonómia és felelősség tanulmánykötetek. 149–155.

 

 1. Kiss, Zs. (2015): Europa: Wir oder sie? Die Grenzen einer grenzenlosen Gemeinschaft. (In English: We or They? Bounds of a Boundless Community.) in: Penka Angelova, Manfred Müller (ed.) Identitäten: Erinnertes 20. Jahrhundert. (in English: Identities: Remembered 20th Century). Röhrig Universitätsverlag, 2015.

 

 1. Agora, Zs., Rab, V. (2015): Identity und Locality: Developing a Community Board Game. Research Seminar Report. In: Journal of Global Awareness. Fall  http://organizations.bloomu.edu/gasi/2015%20Proceedings%20pdfs/Kiss&RabIdentity%20and%20Locality%20Agora%20Rab%202015%20%281%29.pdf

 

 1. Agora, Zs. (2015): A politikus is ember. Rendhagyó recenzió Vonyó József Gömbös Gyula című életrajzához. (in English: Politicians are also Humans. Review on the New Biography of Gyula Gömbös. In: Korall 2015/60. 163-169.

 

 1. Agora, Zs. (2015): El nem sírt könnyei(n)k. Alexander és Margarete Mitscherlich: A gyászolásra képtelenül. A közösségi viselkedés alapjai. (in English: Uncried Tears. Alexander and Margarete Mitscherlich: The Inability to Mourn: Principles of Collective Behavior) In: BUKSZ. Summer 2015. 27/1. 30-34.

 

 1. Kiss, Zs., Rab, V. (2014): A múlt csapdái. (in English: Traps of the Interpretation of the Past. Sándor Márai’s Diary 1938-1944) In: Irodalmi Jelen. Mai 2014, 101-112.

 

 1. Kiss, Zs. (2013): Hősök és bűnbakok a Weimari Németországban. Adalékok a bűnbakképzés lélektani szempontjaihoz. (in English: Heroes and Scapegoats in the Weimar Democracy. Psychological Perspectives of Scapegoating) In: Gyarmati, György–Lengvári, István–Pók, Attila–Vonyó, József (Hg.): Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Kronosz, Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára, Pécs–Budapest. 62–74.

 

 1. Kiss, Zs. (2012):  War Hitler ein Wahnsinniger? (in English: Was Hitler really mad?) In: Gerhard Wanner (Hg.) Schriftenreihe “Rheticus“ Bd. 55, 1-20.

 

 1. Kiss, Zs. (2011): A gonosz nyomában – a nácizmus lélektani magyarázatai. (in English: In Search of Sources of the Human Evil – Psychological Explanations of Nazism) In: BUKSZ. March 2011. 23/1. 37-49.

 

 1. Kiss, Zs. (2011): Fremd- und fachspachliche Ausbildung in Ungarn, insbesondere an der Universität Pécs nach der Wende von 1989. In: Elmar Schübl- Harald Heppner (Hg.): Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert. (in English: Language Teacher Training in Hungary, in Particular in Pécs after the Political Change of 1989. Case Studies on Central and Eastern Europe. Universities in Times of Political Transition)Berlin, Wien. LIT Verlag. 133-140.

 

 1. Kiss, Zs. (2011): Der Missbrauch der Gefühle als Quelle pseudoreligiöser Bindungen. Zur emotionalen Komponente der NS-Ideologie. (in English: Abusing Emotions as a Source of Pseudo-Religious Attachments. Emotions in the Nazi Propaganda) In: Winfried Kurth-Ludwig Janus-Florian Galler: Wurzeln und Barrieren von Bezogenheit. Jahrbuch für psychohistorische Forschung. Bd. 11. Heidelberg, Mattes Verlag. 91-116.

 

 1. Kiss, Zs. (2010): A pszichológiai aspektus alkalmazásának lehetőségei a történelem-kutatásban. (Why and How to Use Psychology in Historical Research) (Auf Deutsch: Die Möglichkeiten psychologischer Geschichtsforschung) In: VII: Konferenzband des VII. Grastyán Endre Fachkollegs. Pécs. Kronosz. 141-151.  

 

 1. Kiss, Zs. (1995): Adalékok a magyarországi németek történetéhez. (in English: Glosses on the History of Germans in Hungary.) Book review. In: Történelmi Szemle 1995/3, 1430-1431.
Portfólió: 

Az Identitás és Tudás egy pedagógiai módszertani innováció, amelynek elsődleges célja a személyiségfejlesztés és az ismeretek együttes bővítése. Jelen projektben kidolgozott változata az Identitás és lokalitás c. táblajáték, amely játékos formában segíti... Tovább olvasom